Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2016

Rachunek zysków i strat SFPDN za 2016

Informacja do rachunku zysków i strat SFPDN za 2016

 

Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2015

Rachunek zysków i strat SFPDN za 2015

 

Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2014

Rachunek zysków i strat SFPDN za 2014

 

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu SFPDN z dnia 15.11.2014 (Toruń).

 

Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2013

Rachunek zysków i strat SFPDN za 2013

 

pdf Sprawozdanie zarządu za 2012 rok

pdf Rachunek zysków i strat za 2012 rok.

pdf Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2011

pdf Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2010

pdf Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2009

pdf Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2008

pdf Sprawozdanie z działalności SFPDN za 2007